Prve objave na blogu

Uredno napiši i objavi tekstove:

  1. O postupku registracije from.hr domene
  2. O tome što je blog

Nekoliko pravila pisanja:

  1. Odlomci ne bi smjeli biti dulji od 5-7 redaka teksta
  2. Riječi na stranim jezicima, imena izbornika, firmi,… u pravilu se pišu kosim slovima (italic)
  3. Ključne riječi treba istaknuti, u pravilu debljim slovima (bold)
  4. Nabrajanje, numerirano i nenumerirano, se radi pomoću alata za nabrajanje (ul, ol, li), a ne ’pješke’.
  5. Poveznice koje vode na stranice van vaše poddomene (vanjske poveznice) moraju se otvarati u novom prozoru. Poveznice unutar bloga (unutarnje) otvaraju se u istom prozoru
  6. URL se ne smije vidjeti u tekstu, anchor tekst je dio normalnog teksta objave, a ne adresa umetnuta u tekst
  7. Sve servise na webu, poduzeća, sjedišta,… koja spominjete u tekstu moraju imati i poveznicu na web stranicu.

Sve gore navedeno doprinosi čitkosti teksta. Ako ga već pišete potrudite se da se može i pročitati!