WP cloud

Mrežno sjedište u WP s temom po izboru (zadatak 2)

Napravi web sjedište u WP na from.hr domeni sa sadržajem i izgledom po želji uz obavezno korištenje odgovarajućih widgeta. Web sjedište treba činiti zaokruženu tematsku i vizualnu cjelinu.

Mora sadržavati 10-15 objava organiziranih tako da se posjetitelju omogući pristup sadržaju weba i olakša snalaženje i navigacija na njemu. Sadržaj web sjedišta mora biti napisan na književnom hrvatskom jeziku.

Sjedište mora sadržavati i multimedijske elemente (fotografije, video, zvuk,…). Fotografije prije upotrebe treba smanjiti i po potrebi obraditi.

Ciljevi ovog zadatka su upoznati se sa svim mogućnostima izabrane WP teme i prilagoditi je svojim potrebama i upoznati se s dodacima, widgetima i njihovim mogućnostima, prilagoditi ih i upotrijebiti ih na kreativan način.

Ispunjavanje minimalnih uvjeta zadatka nije dovoljno za ocjenu odličan (5). Za ocjenu odličan moram vidjeti uloženi dodatni trud pri izradi weba.

Gotovo web sjedište će svaki učenik prezentirati pred razredom u trajanju od max 5 minuta + odgovaranje na pitanja.

Osim samog rada treba napisati i predati i elaborat o izradi weba. Elaborat mora sadržavati i opis svih napravljenih prilagodbi u WordPressu, izabranoj temi, widgetima i dodacima – sve ono što ćete raditi u Nadzornoj ploči, a nije vidljivo na samoj stranici.

Elaborat mora sadržavati i popis korištenih izvora onako kako to propisuje hrvatski pravopis.

Iz zadatka ćete dobiti dvije ocjene, jednu iz elaborata, a drugu iz prezentacije.