Primenjena psihometrija: algoritam Trumpove logoreje

Primenjena psihometrija: algoritam Trumpove logoreje

logoreja (logo- + -reja), bolesna brbljavost, bujica riječi, ubrzan i obilat tijek riječi, najčešće nepovezanih, koji se javlja kod nekih duševnih bolesti (npr. shizofrenije, manije, senilne demencije); sinonimi: logomanija, laloreja, verbomanija.

Zadaci i upute za učenike